KNEZ MILOŠEVA ULICA
  Zahvaljujući dalekovidim urbanističkim potezima načinjenim 1833. i 1855. godine sve ulice u najužem jezgru Valjeva se ukrštaju pod pravim uglom. Naročitu pažnju privlače dve stare trgovačko-zanatske četvrti, Tešnjar i ulica Kneza Miloša.

Nekada i sada
nekada                                                          sada

Tridesetih godina 19. veka, kada je počeo novi period u razvoju grada, na inicijativu kneza Miloša Obrenovića, na levoj obali Kolubare je počela da se razvija nova, trgovačko-zanatska četvrt, kao evropska paralela orjentalnom Tešnjaru, današnja ulica kneza Miloša. Podizanjem trgovačkih i ugostiteljskih objekata, zanatskih radnji, a potom i hotela Sekulić i Grand ova ulica je sve više dobijala na svom značaju i postajala jezgro gradskog života, ali i daljeg razvoja Valjeva.
 
Knez Miloseva ulica

Danas je Knez Miloševa ulica zadržala puno toga od svog starog značaja (u njoj se nalazi više trgovačkih radnji i kafića), ali je istovremeno i pozornica za mnoga kulturno-umetnička dešavanja.  

Knez Miloševa ulica je deo centra današnjeg Valjeva i proteže se duž leve obale Kolubare. 
 
     
2009 © donewell, Tekstovi: Narodni muzej Valjevo, Flash animacije: Cyber Team
Svi materijali na sajtu su zabranjeni za kopiranje.