SPOMENICI VALJEVA
 
VALJEVO - SPOMENICI

Valjevo je poznato i kao grad spomenika. Duži niz godina na gradskim trgovima i u parkov­ma su dominirale isključivo vajarske predstave komunističkih boraca Drugog svetskog rata, među kojima se, pored skupa bisti narodnih heroja u parku na Jadru naročito ističe Spomenik borcima revolucije (sa likom Stjepana Filipovića) na brdu Vidrak, koji spada među najveće vajarske prikaze cele ljudske figure na svetu.

Spomenik borcima revolucije, sa likom Stjepana Filipovića,Spomenik borcima revolucije, sa likom Stjepana Filipovića,Spomenik borcima revolucije, sa likom Stjepana Filipovića,

   Poslednje decenije XX veka su na  ulice Valjeva donele i spomen obeležja Valjevaca iz ranijih perioda srpske istorije. U takve spadaju spomenici velikom srpskom državniku iz vremena stvaranja novovekovne srpske države Proti Mateji Nenadoviću, proslavljenom vojvodi iz Prvog svet­skog rata Živojinu Mišiću.

Spomenik Živojinu Mišiću i centru gradaSpomenik Živojinu Mišiću i centru gradaSpomenik Živojinu Mišiću i centru grada

   Da Valjevo nije bio samo grad ustanika i ratnika, već i grad koji je darovao nezaboravna imena srpske kulture, svedoče spomenici svetski poznatoj poetesi Desanki Maksimović, ocu srpske pismenosti, Vuku Karadžiću i tvorcu srpske realističke pripovetke Milovanu Glišiću.

Spomenik pesni[tvu u liku Desanke MaksimovićSpomenik pesništvu u liku Desanke MaksimovićSpomenik Milovanu Glišiću

Spomenik Vuku KaradžićuSpomenik Vuku KaradžićuSpomenici revolucionarima Dragoljubu Dudiću i dr Miši Pantiću

 
     
2009 © donewell, Tekstovi: Narodni muzej Valjevo, Flash animacije: Cyber Team
Svi materijali na sajtu su zabranjeni za kopiranje.