PARKOVI I IZLETIŠTA VALJEVA
Rečne doline koje se završavaju u valjevskoj kotlini predstavljaju izvanredna mesta za šetnju i rekreaciju u prirodi, a da se ne napusti gradski atar. Gotovo u samom centru grada se nalazi park na Jadru, uređen početkom XX veka od strane Društva za ulepšavanje Valjeva. Njegove zelene površine sada krase skulpture poznate srpske vajarke Vide Jocić. On ujedno predstavlja i početak jednog podu­žeg pešačkog itinerera jer se na njega nastavlja staza koja vodi kroz parkšumu Pećina .
Park Pećina

prolazeći pored sportskorekreativnih terena i jedne prirodne pećine sa izvorskom vodom, nastavlja uz brdo i završava na Vidraku, iza spomenika Stjepana Filipovića, gde se nalazi vidikovac - Paviljon sa zadivljujućim pogledom na panoramu grada i okoline. 

Markova stolica - PaviljonMarkova stolica - Paviljon zimi
 
 
     
2009 © donewell, Tekstovi: Narodni muzej Valjevo, Flash animacije: Cyber Team
Svi materijali na sajtu su zabranjeni za kopiranje.